2 Results

Oral
Thu 11:10 SUOD: Accelerating Large-Scale Unsupervised Heterogeneous Outlier Detection
Yue Zhao, Xiyang Hu, Cheng Cheng, Cong Wang, Changlin Wan, Wen Wang, Jianing Yang, Haoping Bai, Zheng Li, Cao Xiao, Yunlong Wang, Zhi Qiao, Jimeng Sun, Leman Akoglu
Poster
Thu 17:00 SUOD: Accelerating Large-Scale Unsupervised Heterogeneous Outlier Detection
Yue Zhao, Xiyang Hu, Cheng Cheng, Cong Wang, Changlin Wan, Wen Wang, Jianing Yang, Haoping Bai, Zheng Li, Cao Xiao, Yunlong Wang, Zhi Qiao, Jimeng Sun, Leman Akoglu